Brand

Նոր ճաշարան Ամերիկյան Համալսարանում

2017 թվականի Սեպտեմբերից Ամերկիյան համասլարանում գործում է Արիես Լանչ ժամանակակից ճաշարանը: Այդ առիթով Արիեսը ամբողջովին վերանորոգել է ճաշարանի հատվածը և ներդրել իր ուրույն կորպորատիվ ոճը՝ ստեղծելով մտերմիկ և ջերմ միջավայր: Ամերիկյան համալսարանի ճաշարանը ունի ավելի երկար աշխատանքային ժամեր՝ 9:00-ից 20:00: Այստեղ դուք կարող եք նախաճաշել և ընթրել՝ վայլելով մեր բարեհամբյուր սպասարկումը և հաճելի միջավայրը: